IPM

Wat is IPM?

IPM is primair gericht op een grondige inspectie van de omgeving, het uitvoeren van een maximaal maatregelenpakket om plaagdieren te weren en eventueel het toepassen van alternatieve bestrijdingsmethodes. Met IPM houdt u plaagdieren buiten de deur!

 

HET IPM PLAN OPSTELLEN

Bij het opstellen van een IPM plan wordt uitgegaan van de volgende stappen:
1. Inspectie: het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn om de ongedierterisicogebieden, in kaart te brengen.
2. Determinatie: het vaststellen van de diersoorten, gedrag en leefwijze en het opstellen en vastleggen van maatregelen om de ongedierterisico’s te kunnen beheersen.
3. Behandeling: de uitvoering van de overeengekomen werings-, detectie- en bestrijdingsmaatregelen zoals is vastgelegd, alsmede de verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden, de bereikte resultaten en de openstaande bedreigingen.
4. Evaluatie en verbetering: samen met de klant wordt teruggekeken naar de bereikte resultaten in de afgelopen periode en worden zo nodig acties opgesteld.

 

Kosten lager door toepassing van IPM

Aantasting door plaagdieren brengt nogal wat kosten met zich mee. Dit wordt  vaak vergeten.

Schade muis meterkast

Schade muis meterkast

Als bijvoorbeeld muizen kabels doorknagen, komt niet alleen de productie stil te liggen, maar deze storing zal ook opgelost moeten worden. Buiten de kosten van de bestrijding van de muizen, is het vinden van de doorgeknaagde kabels ook vaak een probleem.
Het moeten weggooien van een product vanwege aantasting door voorraadaantastende insecten, recalls door aangetaste producten,kost niet alleen geld maar uiteindelijk ook de goede naam van uw bedrijf.
De kosten die hiermee gemoeid zijn, wegen niet op tegen het invoeren en vervolgens uitvoeren van een IPM systeem.