Determinatie

Determinatie is het laten analyseren van een insect. Om ongedierte te weren en effectief te kunnen bestrijden, is het belangrijk te weten met welk soort ongedierte we te maken hebben. Ontelbare soorten met elk hun specifieke eigenschappen en leefwijze.

Hoe kunt u insecten laten determineren door Ongediertebestrijding Zandvliet?
U kunt het insect samen met het determinatie aanvraagformulier (graag zo volledig mogelijk invullen) opsturen of langsbrengen. Het moeten meerdere onbeschadigde exemplaren zijn in een schoon en leeg kunststof kokertje (bv. koker van een fotorolletje). Het kokertje goed sluiten en met plakband dicht plakken.
Ongediertebestrijding Zandvliet kan bepalen van welk ongedierte u overlast heeft. Tevens krijgt u een vakkundig advies, hoe dit ongedierte op een snelle manier kan worden bestreden. Vaak blijkt in de praktijk dat een bestrijding met chemische middelen niet altijd nodig is en dat het opsporen van de bron en het vernietigen van de ontwikkelingsmogelijkheden vaak voldoende is om uw problemen op te lossen.
Kosten van determinatie en vakkundig advies bedragen € 20,00 incl. BTW.
Als u besluit om n.a.v. de determinatie een bestrijding door ons te laten uitvoeren dan worden de kosten van de determinatie in mindering gebracht .
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op ING 660161478 tnv. Ongediertebestrijding Zandvliet of contant voldoen bij het langsbrengen van het insect. Determinatie vindt plaats nadat de kosten van determinatie zijn voldaan.
Klik hier voor Determinatieformulier