Huiszwam

Zwamaantasting

De huiszwam behoort tot de familie van de bruinrot en komt in Nederland veel voor. De Huiszwam tast houten delen van het woonhuis aan. Oorzaak van het ontstaan van een zwamaantasting is een te hoge vochtigheidsgraad van het hout. Voor de ontwikkeling van de zwam is het vocht van groot belang. Door middel van de zogenaamde schimmeldraden (de wortels van de zwam) wordt het vocht aangevoerd. Deze schimmeldraden kunnen over grote afstanden verspreid zijn, en kunnen zelfs op muren en beton voorkomen.

Men kan vaststellen dat er een aantasting van zwammen is wanneer het (natte) hout verkleurt, en bruin wordt. Tevens wordt het aangetaste hout zacht (houtrot) en verliezen de draagbalken hun draagkracht. Hierdoor kunnen vloeren doorzakken. Het hout kan scheuren gaan vertonen, zowel met de nerf van het hout mee, als loodrecht op de nerfrichting.

Eenmaal aanwezig en onder de goede omstandigheden (vochtigheidsgraad in het hout 30%, temperatuur van 20C of meer), kan de ontwikkeling van de huiszwam enorm snel verlopen, tot wel 6 mm per dag.

Uiterlijk en leefwijze

De huiszwam ontwikkelt zich vanuit microscopisch kleine zaadjes, sporen genaamd. Wanneer deze zich op een gunstige ondergrond en omgeving bevinden, kunnen ze ontkiemen. Na het ontkiemen, groeien ze uit tot een netwerk van fijne draden, die een mycelium vormen. Naargelang de omstandigheden kan dit mycelium zich van een witte, vlokkige massa tot een parelgrijze of witte viltachtige “vellen” ontwikkelen. Soms zijn er nog andere kleurschakeringen mogelijk.
In een volgend groeistadium bundelen de draden zich tot strengen, die tot 1 centimeter dik kunnen worden. Deze strengen kunnen, indien de omstandigheden gunstig zijn, groeien over grote afstanden en doordringen in het metselwerk. De kleur van de strengen is licht- tot donkergrijs. In gunstige omstandigheden zijn ze taai en elastisch; bij uitdroging worden ze broos.
Het vruchtlichaam van de zwam is meestal rond of ovaal van vorm. De kleur is meestal roestbruin met een witte tot geelwitte groeirand. Het roestbruine gedeelte bevat de sporen, die zich opnieuw met de lucht zullen verspreiden.
De huiszwam kan zich enkel maximaal ontwikkelen wanneer de omstandigheden optimaal zijn. Slecht geventileerde, vochtige ruimten en een constante temperatuur vormen uitstekende omstandigheden.
Wanneer niet alle omstandigheden gunstig zijn, zal de huiszwam zijn groei niet stoppen, maar vertragen. Wanneer alle voedingsbestanddelen uit het hout zijn opgebruikt, zal de zwam via het metselwerk naar een andere ruimte doordringen en daar het hout gaan aantasten, zelfs al is er geen vocht aanwezig. Zo kan een “gezond” aangrenzend huis door de huiszwam aangetast worden. Wanneer alle omstandigheden ongunstig zijn, zal de huiszwam niet afsterven, maar in een latente toestand aanwezig blijven. Wanneer de omstandigheden opnieuw gunstig worden, zal zij zich verder ontwikkelen. Vandaar de noodzaak om een aantasting door de huiszwam altijd ernstig te nemen.

Schade

De huiszwam tast zowel naaldhout als loofhout aan dat in de gebouwen is verwerkt. Het uitzicht van het aangetaste hout kan een eerste mogelijke herkenningsfactor voor de aanwezigheid van huiszwam zijn. Door de aantasting vervormt het hout, vertoont het diepe scheuren en wordt het uiteindelijk in kubusjes verdeeld. Hierdoor verliest het zijn mechanische weerstand, zodat aangetaste trappen en balken in een vergevorderd stadium kunnen instorten.

Bestrijding van zwammen

Om een zwamaantasting te bestrijden is het noodzakelijk dat de vochtigheidsgraad van het hout omlaag wordt gebracht. Dit kan betekenen dat er bouwkundige maatregelen moeten worden getroffen. Ook kan het betekenen dat gedeelten van het hout verwijderd en vervangen moeten worden. De achterblijvende houten delen en het nieuw aan te brengen hout dienen (voor plaatsing) te worden behandeld met een middel dat aantasting door zwammen verhinderd.
Wanneer stenen muren zijn aangetast, dient het stucwerk te worden verwijderd, de voegen te worden schoon gekrabd en moet er een behandeling van die oppervlakken plaatsvinden met een zwamwerend middel.
Wanneer de kruipruimte met een zandgrond is aangetast, dan moet de bovenste zandlaag van de ruimte worden vervangen door een nieuwe laag die eventueel behandeld is met een zwamwerend middel.

Heeft u in uw bedrijf of pand last van zwammen?

Neem dan contact met ons op. We informeren u graag over een passende bestrijdingswijze in uw pand en de kosten. U kunt gebruik maken van het contactformulier of direct bellen: 0251-242233