Zwarte rat bestrijding

Uiterlijk van de zwarte rat

Lichaamslengte 14 tot 23 cm (volwassen rat) en lichaamsgewicht 150-250 gram
Slanke bouw met een vrij spitse snuit, grote kraalachtige ogen en grote oren
Rug- en buikzijde zijn blauwgrijs tot zwart van kleur. Er zijn ook andere kleurvarieteiten
Dichte lichaamsbeharing en een dunne lange staart die duidelijk langer is dan het lichaam

Algemeen

Oorspronkelijk geen inheemse rattensoort. In de middeleeuwen bracht de opkomst van de zwarte rat de pestepidemieën die Europa teisterden. Deze pestbacterie werd overgebracht door de rattenvlo die de zwarte rat droeg. De zwarte rat komt plaatselijk voor in havengebieden en in zowel het zuiden als oosten van het land bij voederfabrieken en agrarische bedrijven.

Leefwijze

Ze kunnen zich goed aanpassen aan de omgeving van de mens. Ze kunnen uitstekend klimmen en springen. In tegenstelling tot de bruine rat graaft en zwemt een zwarte rat zelden. Het is een alleseter met een duidelijke voorkeur voor granen, meel, zaden en vruchten. De zwarte rat voelt zich vooral thuis op hoge droge plaatsen, zoals op zolder of onder het dak, tussen plafonds of dakbeschot en aan boord van schepen.

Schade

Zwarte ratten zijn dragers van ziektekiemen die een bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid. Een volwassen zwarte rat consumeert gemiddeld 15 gram voedsel per dag. Ratten veroorzaken knaagschade vooral (water)leidingen, kabels en verpakkingsmateriaal, houten vloeren, -wanden, -dakbeschot en isolatiematerialen zijn geliefde objecten om hun tanden in te zetten en daarbij kunnen ze dus lekkages, kortsluiting (brand) en machinestoringen veroorzaken. Een zwarte rat consumeert zo`n 15 gram voedsel per dag.

Wering

Preventieve maatregelen zijn onontbeerlijk. Goede bouwkundige voorzieningen aan de buitenzijde en binnen in de gebouwen bemoeilijken de zwarte rat om een goed leefmilieu te vinden. Openingen in buitenmuren moeten gedicht worden. Klimplanten tegen de buitenmuren en bomen dienen minimaal 60 cm van ramen/deuren gehouden te worden. Een goede hygiëne (opruimen (voedselrestanten), ontoegankelijke maken van opslag en afvoer van afval) en het voorkomen van langdurige, ongecontroleerde opslag van grondstoffen en eindproducten leveren een bijdrage aan het voorkomen van zwarte rattenplagen.

Ratten Bestrijden

Een bestrijding is een zaak van goede vakkennis en het gebruik van de juiste bestrijdingsmiddelen.Eerst vindt er een grondige inspectie plaats in en rondom het object. Aan de hand hiervan wordt een bestrijdingsplan opgesteld en wordt er een lokaassysteem uitgezet. Op strategische plaatsen worden lokazen (dozen of kisten) met daarin giftig lokaas geplaatst. De knaagdierbestrijdingsmiddelen (rodenticiden) behoren tot de zogenoemde anticoagulantia (antibloedstollingsmiddelen)  Gelet op de te nemen bestrijdingsmaatregelen worden met behulp van deze middelen de juiste lokazen door de bestrijdingstechnici van Ongediertebestrijding Zandvliet samengesteld. Het vergt altijd enige tijd alvorens de resultaten merkbaar zijn. De lokazen moeten namelijk enige weken uitstaan om resultaat te boeken. Na 5 tot 10 dagen opname van lokaas treedt verbetering op. Kortom, preventieve maatregelen, gekoppeld aan een effectieve bestrijdingsmethode en een regelmatige inspectie kunnen problemen met zwarte ratten worden opgelost en voorkomen.

Heeft u  last van de zwarte rat?

Neem dan contact met ons op. We informeren u graag over een passende bestrijdingswijze en de kosten. U kunt gebruik maken van het contactformulier of direct bellen: 0251-242233