Bloedluis Bestrijding

Bloedluizen komen in het algemeen voor in kippenhokken. De bloedluis, die ook vogelmijt of kippenbloedmijt genoemd wordt, maakt gebruik van de nesten van wilde of tamme vogels en leeft als parasiet van deze vogels. De bloedluis leeft van het bloed van de vogels. Wanneer zij mensen bijten uit zich dat door ernstige jeuk. Bij kippen veroorzaken zij, wanneer zij in groten getale aanwezig zijn, verzwakking, verminderde ei-productie en zelfs sterfte. Ook kunnen zij bij kippen ziekten overbrengen.

Bloedluizen kunnen tot ongeveer 1 mm groot worden, zijn ovaal van vorm en, afhankelijk van de hoeveelheid opgenomen bloed, kleurloos tot rood. Vaak ziet men een zwarte vlek (het bloed) in een kleurloos lichaam.

Per dag zet het wijfje van de bloedluis in naden en kieren 3 tot 7 eitjes af. Deze eitjes komen na maximaal 2 dagen uit. Binnen 10 dagen is het volwassen stadium bereikt. De levensduur is ongeveer 8 weken. De mijten verspreiden zich via de vogels, maar kunnen zich ook in (verlaten) vogelnesten ophouden en uiteindelijk een andere bloeddonor opzoeken.

Het is dan ook van belang om het nestelen van vogels onder dakpannen e.d. te voorkomen door bijvoorbeeld gaas te spannen. Als de nesten onder de pannen zitten dan is het een klein kunstje voor de bloedluis om uw huis binnen te komen, zoekende naar een nieuwe donor. Plaatsen waar nesten zijn verwijderd dienen zekerheidshalve behandeld te worden met een daarvoor toegelaten bestrijdingsmiddel. Daarnaast geldt dat hygi├źne, ook in vogelkooien, het voor bloedluizen aanmerkelijk moeilijker maakt om te gedijen en zich te verspreiden.

Bestrijding van Bloedluis

Heeft u last van bloedluizen, vraag dan Ongediertebestrijding Zandvliet om advies.
Voor meer informatie over bovengenoemde of andere plaagdieren kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.