Meelmijten

Uiterlijk:
Mijten zijn licht van kleur, ca 0,04 cm lang, lange haren aan lichaam en poten
Meelmijten hebben een kleurloos lichaam; hun poten variëren van lichtgeel tot roodbruin

Ontwikkeling:
Meelmijt: totale ontwikkelingsduur van ei tot imago bij 18 tot 22°C is 17 dagen; bij 10 tot 15°C 28 dagen en bij 5°C nog langzamer (nl. 140 dagen)

Leefwijze:
Bij voorkeur temperatuur ca 25°C en een hoge relatieve luchtvochtigheid tot 100%
Komen voor op allerlei producten van plantaardige en soms dierlijke herkomst

Schade/overlast:
Aanwezigheid van mijten verhindert de kwaliteit en/of de waarde van de voorraad producten vanwege de vervuiling die de mijten veroorzaken
Mijten kunnen in woningen door allergische klachten zorgen
TIP: Veeg een klein beetje meel bij elkaar en strijk het glad. Als het oppervlak na verloop van tijd weer ‘ruw’ wordt, dan is dat een aanwijzing voor de aanwezigheid van mijten

Wering:
Voorraden niet te lang bewaren, koel en droog opslaan
Producten die in minder goede staat verkeren en aangetaste voorraden vernietigen
Opslagruimten (industrie) schoon en vooral droog houden
Zorg voor een goede ventilatie, zo mogelijk ook in de voorraad

Preventie:
Voorraden in goed afsluitbare verpakkingen bewaren
Geen onafgesloten voorraden in keukenkastjes laten staan
Luchtvochtigheid in de keuken zo laag mogelijk houden (het liefst lager dan 60%)

Voor meer informatie neem contact op met Ongediertebestrijding Zandvliet