Fruitvliegje bestrijding

Uiterlijk van het fruitvliegje

Fruitvliegjes zijn kleine insecten met een lengte tot ca. 4 mm. Afhankelijk van de soort zijn ze bruingeel tot donkerbruin gekleurd. Ze kunnen goed, maar weinig gericht vliegen. De ogen zijn groot in verhouding tot de grootte van de kop. De larven zijn meestal licht van kleur, langwerpig en pootloos; het puntige uiteinde van de larve is de kop.

Leefwijze

De larven van fruitvliegjes voeden zich met vochtige, soms vrijwel vloeibare, producten, zoals rottende vruchten en planten, gistend sap, melk- en bierresten, enz. In deze vochtige massa kunnen eitjes, larven en poppen zich uitstekend handhaven en vermenigvuldigen. De eitjes worden door de vliegjes afgezet in of bij het voedsel, waardoor de uitgekomen larven onmiddellijk voedsel kunnen opnemen.

Algemeen

Gezien de leefwijze van fruitvliegjes komen ze vrij algemeen in de “vochtige” levensmiddelenindustrie voor, maar ook in keukens (spoelmachines, afvoeren, e.d.) en in woningen (rioolgebreken etc.). Vooral door azijn en zwakke oplossingen van alcohol worden fruitvliegjes aangetrokken.

Wering

Een goede hygiëne gaat de ontwikkeling van fruitvliegjes tot grote aantallen tegen. Zorg ook voor het frequent reinigen van afvalbakken, containers, e.d.; spoel afvoergoten regelmatig door en houdt retourflessen (melk, bier, limonade, e.d.) apart van productieruimten.

Bestrijding van fruitvliegjes

Na een grondige inspectie worden de ontwikkelingsbronnen van fruitvliegjes in beeld gebracht en vindt er op die betreffende locatie een grondige schoonmaakactie plaats. Hierna wordt er een residueel werkend insecticide op de mogelijke landingsplaatsen van de vliegjes aangebracht. Waar nodig en mogelijk vindt nog een aanvullende verneveling met een kortwerkend insecticide plaats. De te gebruiken bestrijdingsmiddelen zijn door de overheid toegelaten en mogen alleen door deskundige servicemedewerkers worden gebruikt.
Aanbevelingen

Wees attent op een goede hygiëne met name op die (vochtige) plaatsen, waar fruitvliegjes zich kunnen ontwikkelen.

Heeft u  last van fruitvliegjes?

Neem dan contact met ons op. We informeren u graag over een passende bestrijdingswijze en de kosten. U kunt gebruik maken van het contactformulier of direct bellen: 0251-242233