Alles over meelmijt

Algemeen

Op allerlei producten van plantaardige en dierlijke herkomst kan men soms mijten aantreffen. Meestal gaat het dan om (kleine) voorraden levensmiddelen die enige tijd zijn blijven liggen. Als deze producten tijdens de bewaring enigszins vochtig zijn geworden, kunnen zich daarop grote aantallen mijten ontwikkelen.

Rhyzopertha_dominica_ARS_K8812-1

Wering

  • Voorraden niet te lang bewaren, koel en droog opslaan
  • Producten die in minder goede staat verkeren en aangetaste voorraden vernietigen
  • Opslagruimten (industrie) schoon en vooral droog houden
  • Zorg voor een goede ventilatie, zo mogelijk ook in de voorraad

Preventie

  • Voorraden in goed afsluitbare verpakkingen bewaren
  • Geen onafgesloten voorraden in keukenkastjes laten staan
  • Luchtvochtigheid in de keuken zo laag mogelijk houden (het liefst lager dan 60%)

Leefwijze

Bij voorkeur temperatuur ca 25°C en een hoge relatieve luchtvochtigheid tot 100%
Komen voor op allerlei producten van plantaardige en soms dierlijke herkomst

Levenscyclus

Totale ontwikkelingsduur van ei tot imago bij 18 tot 22°C is 17 dagen; bij 10 tot 15°C 28 dagen en bij 5°C nog langzamer (nl. 140 dagen)

Voedsel

Aanwezigheid van mijten verhindert de kwaliteit en/of de waarde van de voorraad producten vanwege de vervuiling die de mijten veroorzaken. Mijten kunnen in woningen door allergische klachten zorgen

Bestrijding van meelmijt

Bestrijdingsmiddelen hebben over het algemeen geen blijvende werking tegen meelmijt. Wel kan een bestrijding leiden tot het onder controle houden van de populatie en daarmee de overlast tot een minimum beperken. Het belangrijkste is echter de weringsmaatregelen uit te voeren na een bestrijding. Daarmee houdt u, nadat de populatie weer tot een acceptabele omvang is teruggebracht, de populatie onder controle.