wij hechten veel waarde aan uw privacy

Privacy Policy

Ongediertebestrijding Zandvliet  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ongediertebestrijding Zandvliet  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ongediertebestrijding Zandvliet  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ongediertebestrijding Zandvliet  , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ongediertebestrijding Zandvliet  verstrekt.  Ongediertebestrijding Zandvliet  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ongediertebestrijding Zandvliet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Ongediertebestrijding Zandvliet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaart Ongediertebestrijding Zandvliet mijn gegevens?

Ongediertebestrijding Zandvliet  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan half jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wordt er wel een overeenkomst met u aangegaan, dan worden uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres ) bewaard op een externe harde schijf, welke afgesloten staat van derden. Uw persoonsgegevens worden in dat geval maximaal 7 jaar bewaard, tenzij anders nodig of overeengekomen. Alleen uw e-mail adres wordt gebruikt in een e-mail programma op een computer, welke is voorzien van een wachtwoord.

 Verstrekking aan derden

Ongediertebestrijding Zandvliet    verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verkocht aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ongediertebestrijding Zandvliet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] Ongediertebestrijding Zandvliet zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens

Ongediertebestrijding Zandvliet  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ongediertebestrijding Zandvliet  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ongediertebestrijding Zandvliet verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met

Ongediertebestrijding Zandvliet is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres: Frankrijklaan 45,1966 VC Heemskerk
Telefoon: 0251242233
Email: [email protected]