Muizen bestrijding

Muizen zijn net als ratten cultuurvolgers die zich in het kielzog van de mens over de hele wereld hebben verspreid. Na de mens is de muis het meest voorkomende zoogdier op aarde. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is de huismuiseigenlijk een wild knaagdier dat bij voorkeur buiten leeft. Kou en/of voedseltekorten maken dat huismuizen, met name in de winter, huizen, gebouwen en opslagplaatsen binnenkomen.

Gezondheidsrisico’s en overlast door muizen

Muizen veroorzaken schade en overlast doordat zij met hun uitwerpselen voedsel bevuilen en allerlei materialen vernielen door er aan te knagen; verpakte levensmiddelen, textiel, papier, isolatiematerialen, en leidingen en kabels waardoor ze kortsluiting kunnen veroorzaken. Muizen planten zich snel voort en kunnen dan ook makkelijk uitgroeien tot een plaag.

Huismuizen zijn in Nederland geen belangrijke verspreiders van ziekten. Het is echter mogelijk dat zij via hun ontlasting bijvoorbeeld salmonella en de ziekte van Weil verspreiden. Om zowel voedselveiligheid te kunnen garanderen en financieel-economische schade te stoppen of te voorkomen is het nodig muizen te bestrijden en teweren.

Kenmerken van de huismuis

Knaagsporen en uitwerpselen kunnen  duiden op de aanwezigheid van huismuizen, bruine ratten of zwarte ratten. Als het dier zich niet laat zien, geeft de grootte van de keutels uitsluitsel; muizenkeutels zijn zwart, ca. 5 mm lang en spits aan de uiteinden. Rattenkeutels zijn bruingrijs, stomp aan de uiteinden en ca. 1,5 – 2 cm lang. Net als ratten laten muizen buiksmeer (huidvet) achter op veel belopen paden, met name op de vloer langs muren. Huismuizen hebben de volgende kenmerken:

  • Volwassen dieren hebben een romplengte van 7 – 10 cm
  • Lange dunne staart, even lang of langer dan het lichaam
  • Slank gebouwd lichaam, spits gevormde snuit, grote oren en grote zwarte kraalogen
  • Lichtbruin tot donkergrijs gekleurde vacht, lichter gekleurde buik
  • Bij een grote populatie is de karakteristieke, muffe muizengeur goed waarneembaar

Muizen hebben een groot aanpassingsvermogen. Ze kunnen goed klimmen en springen. Muizen kunnen slecht zien, reuk is hun voornaamste zintuig. De dieren zijn meestal ’s nachts actief en vinden met behulp van hun gevoelige snorharen goed de weg.

Leefwijze van muizen

In gebouwen leven de huismuizen onder de vloer, op zolders, loze ruimten of opslagplaatsen met voedingsmiddelen. Muizen kunnen door gaatjes kruipen die niet groter zijn dan een halve centimeter. In de natuur graven ze een hol in de grond. Vrouwtjes bouwen aan het hol een nestkamer op 20 cm diepte.

Omdat muizen zich zo snel voortplanten kunnen ze in korte tijd enorme groepen vormen. Een familiegroep kan uit enkele honderden tot duizenden dieren bestaan. Mannetjes hebben meestal een eigen territorium met één of meerdere vrouwtjes. Ze bakenen hun territorium af met urine en verdedigen het fel tegen buitenstaanders.

Levenscyclus

Huismuizen kunnen zich het hele jaar door voortplanten. De vrouwtjes krijgen gemiddeld 6 – 10 nesten per jaar. Na een draagtijd van 3 weken krijgen ze ongeveer 5 – 6 jongen. Ze zijn kaal, doof en blind bij hun geboorte. De zoogperiode is 3 weken. Na een week of 2 krijgen ze tanden en zijn ze volledig behaard. De jongen zijn na 6 – 12 weken geslachtsrijp. Muizen zijn goed bestand tegen inteelt.

Huismuizen kunnen 2 jaar oud worden maar gemiddeld leven ze niet langer dan 6 maanden tot een jaar. Natuurlijke vijanden van de muis zijn roofvogels, vossen, marterachtigen en huiskatten. Binnenshuis zijn dit de huiskat en de mens.

Voedsel

Huismuizen zijn net als ratten alleseters. Ze hebben wel een duidelijke voorkeur voor granen, peulvruchten, noten en vetrijke spijzen als spek, kaas, vet, boter en dergelijke. Muizen die buiten leven eten zaden, wortelen, stengels, insecten, larven, kakkerlakken, kevers en wormen. In de winter komen ze af op vogelvoer (zaden, noten en vetbolletjes) in de tuin.

Muizen kunnen enige tijd zonder water mits hun voedsel voldoende vocht bevat. Omdat hun tanden hun leven lang door groeien moeten ze blijven knagen om hun tanden op lengte te houden.

Schade door muizen

Afgezien van knaagschade aan verpakte levensmiddelen, textiel, papier, isolatiematerialen, leidingen en kabels (met als gevolg storing en kortsluiting) verspreiden muizen ook ziektekiemen. Gevolg hiervan kan zijn dat mensen voedselvergiftiging oplopen, maar ook dat men huidziekten oploopt. Kortom, die lieve, aaibare diertjes brengen wel degelijk risico’s met zich mee voor de volksgezondheid. Daarom is het noodzakelijk om te zorgen dat u zo snel mogelijk van muizen in uw huis of bedrijf afkomt.

Bestrijding van Muizen

Voordat we beginnen met het bestrijden van muizen inventariseren wij waar de muizen vandaan komen en welke maatregelen genomen kunnen worden om ze te weren. U kunt hierbij denken aan maatregelen van bouwkundige, hygiënische en bedrijfsmatige aard.

Om muizen actief te bestrijden wordt gebruikt gemaakt van vallen en/of vergiftigde lokaasdozen die op strategische plekken worden neergezet. De vallen en lokaasdozen worden om de 2 tot 3 dagen gecontroleerd en zo nodig voorzien van nieuw voer. Wij gaan hiermee door totdat de opname van het lokaas stopt of de vallen leeg blijven. Het bestrijden van muizen duurt 1 – 2 weken.

Het is verstandig om na het bestrijden gebruik te maken van een muizen signaleringssysteem. Hiertoe worden lokaasdozen geplaatst met voedsel zonder gif. Zodra er een nieuwe besmetting wordt geconstateerd kan snel worden ingegrepen.

Muizen laten bestrijden

Heeft u last van muizen?

Neem dan contact met ons op door gebruik te maken van het contactformulier of direct te bellen: 0251-242233. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en kosten.