Alles over huiszwam

Algemeen

De huiszwam behoort tot de familie van de bruinrot en komt in Nederland veel voor. De Huiszwam tast houten delen van het woonhuis aan. Oorzaak van het ontstaan van een zwamaantasting is een te hoge vochtigheidsgraad van het hout. Voor de ontwikkeling van de zwam is het vocht van groot belang. Door middel van de zogenaamde schimmeldraden (de wortels van de zwam) wordt het vocht aangevoerd. Deze schimmeldraden kunnen over grote afstanden verspreid zijn, en kunnen zelfs op muren en beton voorkomen.

Men kan vaststellen dat er een aantasting van zwammen is wanneer het (natte) hout verkleurt, en bruin wordt. Tevens wordt het aangetaste hout zacht (houtrot) en verliezen de draagbalken hun draagkracht. Hierdoor kunnen vloeren doorzakken. Het hout kan scheuren gaan vertonen, zowel met de nerf van het hout mee, als loodrecht op de nerfrichting.

Eenmaal aanwezig en onder de goede omstandigheden (vochtigheidsgraad in het hout 30%, temperatuur van 20C of meer), kan de ontwikkeling van de huiszwam enorm snel verlopen, tot wel 6 mm per dag.

Leefwijze

Voor de ontwikkeling is de huiszwam afhankelijk van vocht. Omdat het mycelium en de hyfen sterk ontwikkeld zijn, kan het over grote afstanden zelf vocht transporteren. Hierdoor kan ook aangrenzend droog hout gemakkelijk aangetast worden.

Levenscyclus

De optimale ontwikkelingstemperatuur van de schimmel bedraagt 23°C. Bij 28°C of hoger sterven de schimmeldraden af, de sporen kunnen echter hogere temperaturen overleven. Bij vorst komt de groei van de schimmel tot stilstand, maar de huiszwam sterft niet af. Na een vorstperiode gaat de groei gewoon verder.

Bestrijding van zwammen

Om een zwamaantasting te bestrijden is het noodzakelijk dat de vochtigheidsgraad van het hout omlaag wordt gebracht. Dit kan betekenen dat er bouwkundige maatregelen moeten worden getroffen. Ook kan het betekenen dat gedeelten van het hout verwijderd en vervangen moeten worden. De achterblijvende houten delen en het nieuw aan te brengen hout dienen (voor plaatsing) te worden behandeld met een middel dat aantasting door zwammen verhinderd.

Wanneer stenen muren zijn aangetast, dient het stucwerk te worden verwijderd, de voegen te worden schoon gekrabd en moet er een behandeling van die oppervlakken plaatsvinden met een zwamwerend middel.

Wanneer de kruipruimte met een zandgrond is aangetast, dan moet de bovenste zandlaag van de ruimte worden vervangen door een nieuwe laag die eventueel behandeld is met een zwamwerend middel.

Stunning_beauty_this_rare_mushroom_Serpula_himantioides_(no_GB_name,_D=_Wilder_Hausschwamm,_NL=_Dakloze_huiszwam)_at_Hoge_Veluwe_NP_-_panoramio