Alles over ratten

Algemeen

De bruine rat komt zeer algemeen voor; het zijn z.g. “cultuurvolgers”, omdat ze zich uitstekend kunnen aanpassen aan de mens. Het zijn goede zwemmers en gravers en voelen zich thuis in riolen, op stortplaatsen, in/om maisvelden, enz. Ze voeden zich met velerlei producten (granen, groenten, fruit, vis, enz.) en zijn derhalve overal te vinden op plaatsen met een groot (en slordig) voedselaanbod, bij voorkeur in de omgeving van water.
Wijfjes werpen gedurende hun leven maximaal 15 worpen van 5 – 10 jongen
De gemiddelde levensduur in het veld is ongeveer 1 jaar

Rat_agouti

Schade

In waterrijke gebieden kunnen ze de ziekte van Weil overbrengen, ook in de intensieve veehouderij kunnen ze diverse ziekten overbrengen (varkenspest en pseudovogelpest).
Ze vervuilen en beschadigen voorraden en kunnen door hun knaagdrift (o.m. aan kabels) kortsluiting, lekkages en machinestoringen veroorzaken.
Ratten bevuilen voedselvoorraden met ontlasting en urine. 4.
Door graven kunnen verzakkingen optreden.

Wering

Aanbrengen van goede bouwkundige voorzieningen, zoals goed sluitende deuren, smalle ventilatieopeningen etc.
Een goede hygiëne (opslag en verwijdering van afval, nette opslag van producten, periodiek schoonmaken van ruimten, e.d.) is vereist.
Onderhoud terreinen en walkanten.

Leefwijze

De bruine rat is voornamelijk ’s nachts actief, vooral direct na de avondschemering en voor de ochtendschemering. In koude nachten is hij ook wel overdag actief. Voordat de bruine rat zijn hol verlaat, onderzoekt één rat (ook wel pionierrat genoemd) ongeveer 2 minuten lang de omgeving.

Levenscyclus

Bruine ratten planten zich het gehele jaar door voort, mits er voldoende voedsel is met een piek in maart en in september-oktober. Na een draagtijd van 20-23 dagen, krijgt het vrouwtje 7 (1 tot 15) jongen. Het aantal worpen dat een vrouwtje per jaar krijgt bedraagt drie tot vijf. Grotere vrouwtjes krijgen grotere worpen dan kleinere vrouwtjes.

Voedsel

De bruine rat is een alleseter, die voornamelijk leeft van eiwit- en zetmeelrijk voedsel. Zo eet hij graan, zaden, slakken, larven, kikkers, jonge zoogdieren, vogeleieren, mosselen, amfibieën, aas en afvalresten. Van cultuurgewassen eet de bruine rat vooral bieten, aardappelen, maïs en graan.

Bestrijding van ratten

Heeft u in of rond uw huis , bedrijf of instelling ratten geconstateerd? Dan is het zaak de dieren zo snel mogelijk te weren, te laten bestrijden als ze al binnen zitten en vervolgens te voorkomen dat ze terugkeren.

Voordat we overgaan tot wegvangen of bestrijden, gaan wij onderzoeken waarom er bruine ratten aanwezig zijn en of de oorzaak kan worden weggenomen. Om een nieuwe populatie ratten te voorkomen informeren wij u over de te nemen voorzorgsmaatregelen; het afsluiten van toegangswegen, hygiëne en voorraadbeheer.

Na een uitgebreide inspectie in en om het object worden strategisch gekozen plaatsen lokaasdepots geplaatst. Bruine ratten kunnen wij bestrijden met vallen of vergiftigd lokaas of een combinatie van deze twee. Het lokaas wordt geplaatst in speciale afsluitbare rattenkisten. Na 2 à 3 dagen worden de kisten gecontroleerd en waar nodig voorzien van vers lokaas. Dit proces wordt herhaald tot er geen opname meer wordt geconstateerd . De gebruikte knaagdierbestrijdingsmiddelen zijn z.g. anticoagulantia (antibloedstollingsmiddelen). Deze lokazen moeten tenminste enige weken worden aangeboden om doding te veroorzaken. Na 6 tot 8 dagen treed de eerste verbetering op.

Hoe snel u van de ratten af bent is mede afhankelijk van de omvang van de kolonie en de genomen weringsmaatregelen. Over het algemeen zijn de ratten binnen 7 tot 10 dagen verdwenen. Het is verstandig periodiek te blijven controleren op ratten om een nieuwe plaag te voorkomen.