Alles over fruitvliegjes

Algemeen

Fruitvliegjes zijn kleine insecten met een lengte tot ca. 4 mm. Afhankelijk van de soort zijn ze bruingeel tot donkerbruin gekleurd. Ze kunnen goed, maar weinig gericht vliegen. De ogen zijn groot in verhouding tot de grootte van de kop. De larven zijn meestal licht van kleur, langwerpig en pootloos; het puntige uiteinde van de larve is de kop.

Gezien de leefwijze van fruitvliegjes komen ze vrij algemeen in de “vochtige” levensmiddelenindustrie voor, maar ook in keukens (spoelmachines, afvoeren, e.d.) en in woningen (rioolgebreken etc.). Vooral door azijn en zwakke oplossingen van alcohol worden fruitvliegjes aangetrokken.

Drosophila_melanogaster

Wering

Een goede hygiëne gaat de ontwikkeling van fruitvliegjes tot grote aantallen tegen. Zorg ook voor het frequent reinigen van afvalbakken, containers, e.d.; spoel afvoergoten regelmatig door en houdt retourflessen (melk, bier, limonade, e.d.) apart van productieruimten.

Leefwijze

De larven van fruitvliegjes voeden zich met vochtige, soms vrijwel vloeibare, producten, zoals rottende vruchten en planten, gistend sap, melk- en bierresten, enz. In deze vochtige massa kunnen eitjes, larven en poppen zich uitstekend handhaven en vermenigvuldigen. De eitjes worden door de vliegjes afgezet in of bij het voedsel, waardoor de uitgekomen larven onmiddellijk voedsel kunnen opnemen.

Levenscyclus

Een fruitvliegje doorloopt 4 verschillende stadia om van een bevrucht eitje een volwassen fruitvlieg te worden. Bij 29˚C is de ontwikkeling van de fruitvliegjes het snelst en is de totale levensduur ongeveer 30 dagen. Bij een hogere of lagere temperatuur dan 29˚C, duren de verschillende stadia langer.

Voedsel

De larven van fruitvliegjes voeden zich met vochtige, soms vrijwel vloeibare, producten, zoals rottende vruchten en planten, gistend sap, melk- en bierresten, enz. In deze vochtige massa kunnen eitjes, larven en poppen zich uitstekend handhaven en vermenigvuldigen

Bestrijding van fruitvliegjes

Na een grondige inspectie worden de ontwikkelingsbronnen van fruitvliegjes in beeld gebracht en vindt er op die betreffende locatie een grondige schoonmaakactie plaats. Hierna wordt er een residueel werkend insecticide op de mogelijke landingsplaatsen van de vliegjes aangebracht. Waar nodig en mogelijk vindt nog een aanvullende verneveling met een kortwerkend insecticide plaats. De te gebruiken bestrijdingsmiddelen zijn door de overheid toegelaten en mogen alleen door deskundige servicemedewerkers worden gebruikt.
Aanbevelingen

Wees attent op een goede hygiëne met name op die (vochtige) plaatsen, waar fruitvliegjes zich kunnen ontwikkelen.